sChemical-Plant

สินค้า

  • Baffle Block

    บล็อกยุ่งเหยิง

    บล็อกกั้น (Baffle block) ร่วมกับซับสเตรตเซรามิกรังผึ้ง ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางกับเตาเผาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบหมุนเวียนแผ่นกั้นด้านหน้าเซรามิกรังผึ้งติดตั้งเพื่อป้องกันและยืดเวลาการทำงานของเซรามิกรังผึ้ง