sChemical-Plant

สินค้า

  • Ceramic Foam Filter

    ตัวกรองโฟมเซรามิก

    ตัวกรองโฟมเซรามิกได้รับการพัฒนาให้เป็นตัวกรองโลหะหลอมเหลวชนิดใหม่เพื่อลดข้อบกพร่องในการหล่อและยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการบำบัดอากาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญในการหล่อโลหะและการบำบัดอากาศซึ่งใช้ในการกรองสิ่งสกปรก ในโลหะหลอมเหลวเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายหรือย่อยสลายสารมลพิษอินทรีย์ให้เป็นน้ำที่ปราศจากมลภาวะ (H2O) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสูง