sChemical-Plant

สินค้า

  • Honeycomb Ceramic Substrate

    พื้นผิวเซรามิกรังผึ้ง

    การเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิสูง (HTAC) เป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้รูปแบบใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีนี้คือการสร้างเครื่องกำเนิดใหม่สองตัวเพื่อดูดซับความร้อนและส่งความร้อนออกอีกทางหนึ่งผ่านวาล์วผันกลับ ฟื้นฟูความร้อนของก๊าซไอเสียให้อยู่ในระดับสูงสุด จากนั้นให้ความร้อนกับอากาศที่สนับสนุนการเผาไหม้และก๊าซถ่านหินให้มากกว่า 1,000 ℃ แม้จะด้อยกว่า เชื้อเพลิงที่มีพลังงานความร้อนต่ำยังสามารถติดไฟได้อย่างต่อเนื่องและเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเซรามิกรังผึ้งเก็บความร้อนเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นส่วนสำคัญของ HTAC