sChemical-Plant

สินค้า

  • Porcelain Insulators

    ฉนวนพอร์ซเลน

    การออกแบบฉนวนพอร์ซเลนที่ผลิตโดย CS Ceramic เป็นไปตามข้อกำหนดทางกลและทางไฟฟ้าของมาตรฐาน AS, DIN, BS, IEC และ ANSIการทดสอบยังดำเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเรามีลูกถ้วยระงับดิสก์ ฉนวนชนิดพิน ฉนวนโพสต์ และฉนวนกุญแจมือ